Zadnji put ažurirano :
12/06/2024
Kardiotonici   Milrinone lactate  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Corotrop Austrija, Njemačka, Švedska, Švicarska
Corotrope Argentina, Belgija, Čile, Francuska, Grčka, Kolumbija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Španjolska, Tunis, Venecuela
Fisatrek Meksiko
Milricor Argentina, Turska
Milrinona Argentina, Čile, Ekvador, Kolumbija
Milrinone Iran, Kanada, S A D
Milron Čile
Milrox Kolumbija
Primacor Iran, Malezija, Meksiko, Novi Zeland, S A D, Velika Britanija
Unacor Rumunjska
Vilmir Meksiko
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Milrinone lactate     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša NaCL 0,9% ili glukoza 0,2 mg/ml 25°C Sa i bez svjetlosti
72 Sat
366
Razina dokaza A

čaša Natrijumklorid 0,45% 0,2 mg/ml 25°C Sa i bez svjetlosti
72 Sat
366
Razina dokaza A

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 0,2 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
922
Razina dokaza C

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 0,2 mg/ml 20-25°C Nespecifičan
14 Dan
922
Razina dokaza C

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 0,2 mg/ml 25°C Sa i bez svjetlosti
72 Sat
366
Razina dokaza A

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 0,4 & 0,8 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
928
Razina dokaza A

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 0,4 & 0,8 mg/ml 20-25°C Svjetlost
14 Dan
928
Razina dokaza A

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 0,4 mg/ml 22°C-23°C Svjetlost
7 Dan
813
Razina dokaza A

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,4 mg/ml 22°C-23°C Svjetlost
7 Dan
813
Razina dokaza A

Polivinilklorid Ringer laktat 0,4 mg/ml 22°C-23°C Svjetlost
7 Dan
813
Razina dokaza A

Polivinilklorid Natrijumklorid 0,45% 0,2 mg/ml 25°C Sa i bez svjetlosti
72 Sat
366
Razina dokaza A

Polivinilklorid Natrijumklorid 0,45% 0,4 mg/ml 22°C-23°C Svjetlost
7 Dan
813
Razina dokaza A

špric polipropilen Glukoza 5% 0,2 & 0,025 mg/ml 25°C Nespecifičan
90 Dan
4216
Razina dokaza B

špric polipropilen Glukoza 5% 0,2 & 0,025 mg/ml 4°C Nespecifičan
90 Dan
4216
Razina dokaza B

špric polipropilen Natrijumklorid 0,45% 0,2 & 0,025 mg/ml 25°C Nespecifičan
90 Dan
4216
Razina dokaza B

špric polipropilen Natrijumklorid 0,45% 0,2 & 0,025 mg/ml 4°C Nespecifičan
90 Dan
4216
Razina dokaza B

špric polipropilen Nijedan 1 mg/ml 25°C Nespecifičan
90 Dan
4216
Razina dokaza B

špric polipropilen Nijedan 1 mg/ml 4°C Nespecifičan
90 Dan
4216
Razina dokaza B

Nespecifičan NaCL 0,9% ili glukoza 0,6 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
4109
Razina dokaza A+

Nespecifičan NaCL 0,9% ili glukoza 0,6 mg/ml 35°C Nespecifičan
24 Sat
4109
Razina dokaza A+

Nespecifičan NaCL 0,9% ili glukoza 0,6 mg/ml 4°C Nespecifičan
7 Dan
4109
Razina dokaza A+


  Mentions Légales