Viimane versioon :
15/04/2024
Kardiotooniline ravim   Milrinone lactate  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Corotrop Austria, Rootsi, Saksamaa, Sveits
Corotrope Argentiina, Belgia, Hispaania, Holland, Kolumbia, Kreeka, Luksemburg, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Tšiili, Tuneesia, Ungari, Venetsueela
Fisatrek Mehhiko
Milricor Argentiina, Türgi
Milrinona Argentiina, Ecuador, Kolumbia, Tšiili
Milrinone Ameerika ühendriigid, Iraan, Kanada
Milron Tšiili
Milrox Kolumbia
Primacor Ameerika ühendriigid, Iraan, Malaisia, Mehhiko, Suurbritannia, Uus-Meremaa
Unacor Rumeenia
Vilmir Mehhiko

Stabiilsust mõjutavad faktorid   Süsteravim   Stabiilsust mõjutavad faktorid : Milrinone lactate        
Andmed puuduvad

  Mentions Légales