Последно актуализиране :
15/04/2024
Кардиотонично средство   Milrinone lactate  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Corotrop Австрия, Германия, Швейцария, Швеция
Corotrope Аржентина, Белгия, Венецуела, Гърция, Испания, Колумбия, Люксенбург, Полша, Португалия, Тунис, Унгария, Франция, Холандия, Чили
Fisatrek Мексико
Milricor Аржентина, Турция
Milrinona Аржентина, Еквадор, Колумбия, Чили
Milrinone Иран, Канада, Съединени Американски щати / САЩ
Milron Чили
Milrox Колумбия
Primacor Великобритания, Иран, Малайзия, Мексико, нова Зеландия, Съединени Американски щати / САЩ
Unacor Румъния
Vilmir Мексико

Фактори, повлияващи стабилността   Инжекция/Инжекционен   Фактори, повлияващи стабилността : Milrinone lactate        
Няма данни

  Mentions Légales