Posledná aktualizácia :
10/07/2024
celkové anestetikum   Thiopental sodium  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Anapental Egypt
Anental Kolumbia, Venezuela
Epental Saudská Arábia
Exipental Irán
Farmotal Taliansko
Gabapentax Kolumbia
Hipnopento Argentína
Nesdonal Holandsko
Pantul Ekvádor, peru
Pensodital Mexiko
Pental Turecko
Pentarim Mexiko
Pentax Venezuela
Pentocur Island, Nórsko
Pentotex Malajzia
Pentothal Austrália, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Kanada, Luxembursko, Mexiko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
Sodipental Kolumbia, Mexiko
Thiojex Čile
Thiomek peru
Thiopental Egypt, Francúzsko, Grécko, Irán, Írsko, Maďarsko, Malajzia, Maroko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Tunisko, Veľká Británia
Thiopentax Ekvádor, Venezuela
Tiobarbital Kolumbia, Španielsko
Trapanal Nemecko
Zedisol Mexiko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Thiopental sodium     
obal rozpúšťadlo koncentrácia teplota uchovávanie Trvanie stability odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný 1,8 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 hodín
350

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1,8 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 hodín
350

polyetylén 0,9% chlorid sodný 1,8 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 hodín
350

polyolefín 5% glukóza 9 mg/ml 25°C Za svetla
24 hodín
2146
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén voda na injekciu 25 mg/ml 22°C nešpecifikované
6 dní
871
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén voda na injekciu 25 mg/ml 25°C nešpecifikované
5 dní
527
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén voda na injekciu 25 mg/ml 3°C nešpecifikované
6 dní
871
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén voda na injekciu 25 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
45 dní
527
Úroveň dôkazov B


  Mentions Légales