Siste oppdatering :
15/04/2024
Antibiotika   Cefradine  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Ingen opplysninger
Stabilitet i blandinger   Injeksjon   Stabilitet i blandinger : Cefradine     
Ingen opplysninger

  Mentions Légales