Viimane versioon :
15/04/2024
Antibiootikum   Cefradine  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Andmed puuduvad
Stabiilsust mõjutavad tegurid   Süsteravim   Stabiilsust mõjutavad tegurid : Cefradine     
Andmed puuduvad

  Mentions Légales