Posledná aktualizácia :
24/05/2023
   InfoStab  

Infostab je francúzske neziskové združenie (zákon z roku 1901).

Asociácia vydáva medzinárodnú databázu týkajúcu sa stability a kompatibility liekov Stabilis® preloženú do 30 jazykov.


  Mentions Légales