Viimane versioon :
16/06/2024
   InfoStab  

Infostab on Prantsuse mittetulundusühing (määrus 1901), mille eesmärk on ravimite korrektse kasutuse (valmistamise, manustamise, stabiilsuse ja kokkusobivuse) propageerimine.

Ühing annab välja rahvusvahelist ravimite stabiilsuse ja kokkusobivuse alast andmebaasi Stabilis®,  mis on tõlgitud 29 keeld.


  Mentions Légales