Cập nhật lần cuối :
27/01/2021
Nghiên cứu độ ổn định theo yêu cầu  
Trong màn hình dưới, người dùng có thể yêu cầu về các nghiên cứu về độ ổn định hoặc tương hợp thuốc (chỉ bằng tiếng Anh). Sau khi kiểm tra bởi Infostab, yêu cầu đó sẽ được đưa lên trang website cho các nhóm nghiên cứu như một nghiên cứu tiềm năng.

  Mentions Légales