Τελευταία ενημέρωση :
26/10/2020
μελέτη σταθερότητας Αίτηση  
Σε αυτήν την οθόνη, οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν την ανάγκη τους για μελέτες σταθερότητας ή συμβατότητας (μόνο στα αγγλικά). Μετά από εξέταση από το Infostab, το αίτημα θα τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα που είναι διαθέσιμη για τις ερευνητικές ομάδες ως πιθανό θέμα μελέτης.

  Mentions Légales