Последно актуализиране :
18/04/2024
Библиография   Библиография 4780  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Bari - University of Bari Aldo Moro
Автори : Spennacchio A, Lopedota AA, Dibenedetto MT, La Forgia FM, Fontana S, Franco M, Denora N.
Заглавие : Extemporaneous Topical Minoxidil Solutions for the treatment of Alopecia : Stability Studies and Incorporation Tests of Active Ingredients in ALOPLUS FAST Base.
Референция : Int J Pharm Compound ;27,3:256-262 2023

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Унгвент/УнгвентиMinoxidil Вазодилататор
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 500 mg
® = ?
Aloplus Fast Base® >> 100 mL
25°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 500 mg
® = ?
Aloplus Fast Base® >> 100 mL
40°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 500 mg
® = ?
Aloplus Fast Base® >> 100 mL
4°C Защита от светлина
180 Ден

  Mentions Légales