Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4747  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https:// doi.org/10.3390/pharmaceutics15030957

Ερευνητικές ομάδες : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Συγγραφείς : Querin B, Schweitzer-Chaput A, Cisternino S, Auvity S, Fauqueur A-S, Negbane A, Hadchouel A, Schlatter J, Cotteret C.
τίτλος : Pharmaceutical Oral Formulation of Methionine as a Pediatric Treatment in Inherited Metabolic Disease.
αριθμός : Pharmaceutics ,15, 957. 2023

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαL-Methionine Λοιπά
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Σκόνη 20g
® = ?
Γεύση φράουλα 5 g
Κιτρικό νάτριο 1,73 g
Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο 1 g
Κιτρικό οξύ 0,860 g
Βενζοϊκό νάτριο 0,3 g
κόμμι ξανθάνης 0,3 g
σουκραλόζη 0,1 g
Κεκαθαρμένο νερό >> 100 mL
2-6°c Απροσδιόριστο
45 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Σκόνη 20g
® = ?
Γεύση φράουλα 5 g
Κιτρικό νάτριο 1,73 g
Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο 1 g
Κιτρικό οξύ 0,860 g
Βενζοϊκό νάτριο 0,3 g
κόμμι ξανθάνης 0,3 g
σουκραλόζη 0,1 g
Κεκαθαρμένο νερό >> 100 mL
21-25°c Απροσδιόριστο
45 Ημέρα

  Mentions Légales