Viimane versioon :
28/02/2024
Viited   Viited 4700  
Tüüp : Labor

Uurimisrühmad :
Autor :
Pealkiri : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Publikatsioon : AS Kalceks 2022

Tõendite tase : 
Tootja info stabiilsuse kohta
Füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Muud meetodid : 
Kommentaarid : 

Ingredientide nimekiri
SüsteravimAmobarbital sodium üldanesteetikum
Sobimatu + SüsteravimEsketamine
SüsteravimDiazepam Anksiolüütiline ravim
Sobimatu + SüsteravimEsketamine
SüsteravimDoxapram hydrochloride Hingamise stimulaator
Sobimatu + SüsteravimEsketamine
SüsteravimEsketamine üldanesteetikum
Stabiilsust mõjutavad faktorid Temperatuur 4°C Indutseerib Vähenenud stabiilsus
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid NaCl 0,9% või glükoos 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
48 Tund
Stabiilsus lahustes Etüleen vinüülatsetaat NaCl 0,9% või glükoos 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
48 Tund
Sobimatu + SüsteravimAmobarbital sodium
Sobimatu + SüsteravimDiazepam
Sobimatu + SüsteravimDoxapram hydrochloride
Sobimatu + SüsteravimMethohexital sodium
Sobimatu + SüsteravimPentobarbital sodium
Sobimatu + SüsteravimPhenobarbital sodium
Sobimatu + SüsteravimThiopental sodium
SüsteravimMethohexital sodium üldanesteetikum
Sobimatu + SüsteravimEsketamine
SüsteravimPentobarbital sodium üldanesteetikum
Sobimatu + SüsteravimEsketamine
SüsteravimPhenobarbital sodium Antiepileptikum
Sobimatu + SüsteravimEsketamine
SüsteravimThiopental sodium üldanesteetikum
Sobimatu + SüsteravimEsketamine

  Mentions Légales