Последно актуализиране :
26/09/2023
Библиография   Библиография 4697  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1515/pthp-2022-0003

Изследователски екипи : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Автори : Trambloy Q, Vigneron J, Clarot I, Blaise F, D’Huart E, Demoré B.
Заглавие : Physicochemical stability of azacitidine suspensions at 25 mg/mL in polypropylene syringes stored under different conditions of storage.
Референция : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022; 7(1): 20220003 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAzacitidine противораково лекарство
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции (4°C) 25 mg/ml -20°C Защита от светлина
28 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции (4°C) 25 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
4 Ден
противоречиви данни
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции (4°C) 25 mg/ml 20-25°C Защита от светлина
2 Час

  Mentions Légales