Τελευταία ενημέρωση :
15/04/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4695  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=5102

Ερευνητικές ομάδες : Nouvelle Orléans - College of Pharmacy, Xavier University of Louisiana
Συγγραφείς : Pramar Y, Mandal T, Bostanian L, Kader C, Morris T Graves R.
τίτλος : Physicochemical and Microbiological Stability of Amitriptyline Hydrochloride Oral Liquid Dosage Forms in PCCA Base, SuspendIt.
αριθμός : Int J Pharm Compound ;24,6:342-351 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαAmitriptyline hydrochloride Αντικαταθλιπτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 80 mg
® = ?
γλυκοζιτών στεβιόλης 95% 240 mg
Suspendit® >> 80 mL
25°C Προστατεύετε από το φως
185 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 400 mg
® = ?
γλυκοζιτών στεβιόλης 95% 240 mg
Suspendit® >> 80 mL
25°C Προστατεύετε από το φως
185 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 80 mg
® = ?
γλυκοζιτών στεβιόλης 95% 240 mg
Suspendit® >> 80 mL
5°C Προστατεύετε από το φως
185 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 400 mg
® = ?
γλυκοζιτών στεβιόλης 95% 240 mg
Suspendit® >> 80 mL
5°C Προστατεύετε από το φως
185 Ημέρα

  Mentions Légales