Τελευταία ενημέρωση :
28/01/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4694  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0270206

Ερευνητικές ομάδες : Montreal - Centre hospitalier Sainte Justine
Συγγραφείς : Coache D, Friciu M, Bernine Marcellin R, Bonnemain L, Viau A, Gaëlle Roullin V, Forest J.M, Leclair G.
τίτλος : Stability evaluation of compounded hydroxyurea 100 mg/mL oral liquids using a novel analytical method involving chemical derivatization.
αριθμός : PlosOne 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαHydroxyurea φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 5000 mg
® = Mylan
Orablend® >> 50 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 5000 mg
® = Bristol Myers Squibb
Orablend® >> 50 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 5000 mg
® = ?
Orablend® >> 50 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σύριγγα Δισκία 300 mg
® = Mylan
Orablend® >> 3 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σύριγγα Σκόνη 300 mg
® = ?
Orablend® >> 3 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σύριγγα Δισκία 300 mg
® = Bristol Myers Squibb
Orablend® >> 3 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα

  Mentions Légales