Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4679  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262068

Ερευνητικές ομάδες : Nablus - An-Najah National University, Faculty of Medicines and Health Sciences
Συγγραφείς : Zaid A.N, Abu Zaaror Y, Kaddumi A , Ghanem M , Jaradat N , Abu Salah T, Siaj S, Omari L.
τίτλος : Stability of extemporaneously prepared sitagliptin phosphate solution.
αριθμός : PlosOne 17(3): e0262068. 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαSitagliptine phosphate Υπογλυκοζαιμικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 1 g
® = ?
Σορβιτόλη 21,9 mL
Μαννιτόλη 2,2 g
Γεύση φράουλα 625 mg
Κεκαθαρμένο νερό >> 100 mL
22-28°C Απροσδιόριστο
40 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 1 g
® = ?
Σορβιτόλη 21,9 mL
Μαννιτόλη 2,2 g
Γεύση φράουλα 625 mg
Κεκαθαρμένο νερό >> 100 mL
40°C Απροσδιόριστο
40 Ημέρα

  Mentions Légales