Posledná aktualizácia :
09/12/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4655  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1093/ajhp/zxab329

Výskumné tímy : Pittsburgh - Mount Nittany Medical Center
Autori : Holyk A, Lindner A, Lindner S, Shippert B
Titul : Physical compatibility of Normosol-R with critical care medications used in patients with COVID-19 during simulated Y-site administration.
Référence : Am J Health-Syst Pharm ;79,1:27-33 2022

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAmiodarone hydrochloride Antidysrytmikum
Kompatibilný 1,8 mg/ml + Normosol®
InjekciaCaspofungin acetate Antimykotikum
Kompatibilný 0,28 mg/ml + Normosol®
InjekciaDexmedetomidine Sympatomimetikum
Kompatibilný 0,4 µg/ml + Normosol®
InjekciaDobutamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibilný 2 mg/ml + Normosol®
InjekciaDopamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibilný 1,6 mg/ml + Normosol®
InjekciaEpinephrine hydrochloride Sympatomimetikum
Kompatibilný 16>>>32 µg/ml + Normosol®
InjekciaLevofloxacine Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + Normosol®
InjekciaNorepinephrine bitartrate Sympatomimetikum
Kompatibilný 0,016 mg/ml + Normosol®
InjekciaPantoprazole sodium Inhibítor protónovej pumpy
Nezlučiteľný 0,4 mg/ml + Normosol®
InjekciaPhenylephrine hydrochloride Sympatomimetikum
Nezlučiteľný 0,04 mg/ml + Normosol®
InjekciaPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Kompatibilný 40/5 mg/ml + Normosol®
InjekciaVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Kompatibilný 5 mg/ml + Normosol®
InjekciaVasopressin Hormón
Kompatibilný 0,2 UI/ml + Normosol®

  Mentions Légales