Cập nhật lần cuối :
19/04/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4464  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0190577

đội nghiên cứu : Adelaïde - Adelaide Children\'s Hospital, Pharmacy Department
Các tác giả : Garcia J, Garg A, Song Y, Fotios A, Andersen C, Garg S.
Tiêu đề : Compatibility of intravenous ibuprofen with lipids and parenteral nutrition, for use as a continuous infusion.
Tài liệu trích dẫn : PlosOne 13(1): e0190577. 2018

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmIbuprofen lysinate Thuốc chống viêm
Không tương thích 2,5 & 5 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids)
Không tương thích 2,5 & 5 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (hỗn hợp 2 thành phần)

  Mentions Légales