Последно актуализиране :
19/04/2021
Библиография   Библиография 4464  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0190577

Изследователски екипи : Adelaïde - Adelaide Children\'s Hospital, Pharmacy Department
Автори : Garcia J, Garg A, Song Y, Fotios A, Andersen C, Garg S.
Заглавие : Compatibility of intravenous ibuprofen with lipids and parenteral nutrition, for use as a continuous infusion.
Референция : PlosOne 13(1): e0190577. 2018

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенIbuprofen lysinate Противовъзпалително средство
Несъвместим 2,5 & 5 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Несъвместим 2,5 & 5 mg/ml + Парентерално хранене (липидите безплатно)

  Mentions Légales