Cập nhật lần cuối :
01/12/2020
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4370  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Tromso - Hospital Pharmacy of North Norway Trust
Các tác giả : Staven V, Wang S, Gronlie I, Tho I.
Tiêu đề : Physical stability of an all-in one parenteral nutrition admixture for preterm infants upon mixing with micronutrients and drugs
Tài liệu trích dẫn : EJHP 2018;0:1-7 2018

Mức độ chứng cứ : 
Không lượng giá được
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmpicillin sodium Kháng sinh
Không tương thích 50 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids)
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Không tương thích 40 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids)
Dạng tiêmFosphenytoin sodium Thuốc chống động kinh
Không tương thích 10 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids)
Dạng tiêmFurosemide Thuốc lợi tiểu
Không tương thích 2 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids)

  Mentions Légales