Последно актуализиране :
01/12/2020
Библиография   Библиография 4370  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Tromso - Hospital Pharmacy of North Norway Trust
Автори : Staven V, Wang S, Gronlie I, Tho I.
Заглавие : Physical stability of an all-in one parenteral nutrition admixture for preterm infants upon mixing with micronutrients and drugs
Референция : EJHP 2018;0:1-7 2018

Ниво на доказателства : 
Не е класиран
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium Антибиотик
Несъвместим 50 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
Несъвместим 40 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенFosphenytoin sodium Антиепилептик
Несъвместим 10 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенFurosemide Диуретик
Несъвместим 2 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)

  Mentions Légales