Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 42  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Ann Arbor - University of Michigan, College of Pharmacy
Autori : Cornish LA, Montgomery PA, Johnson CE.
Titul : Stability of bumetanide in 5% dextrose injection.
Référence : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 422-423. 1997

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Bez vizuálnej kontroly

Zoznam zlúčenín
InjekciaBumetanide Diuretikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 0,02 & 2 mg/ml 23°C-25°C Za svetla
72 Hodín

  Mentions Légales