Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 42  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Ann Arbor - University of Michigan, College of Pharmacy
Συγγραφείς : Cornish LA, Montgomery PA, Johnson CE.
τίτλος : Stability of bumetanide in 5% dextrose injection.
αριθμός : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 422-423. 1997

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Καμία οπτική επιθεώρηση

Καταστάσεις
ΕνέσιμοBumetanide Διουρητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 0,02 & 2 mg/ml 23°C-25°C Φως
72 Ώρα

  Mentions Légales