Senaste uppdateringen :
26/09/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 3968  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : Ringer lactate - Résumé des Caractéristiques du Produit
Hänvisningar : Fresenius Kabi 2015

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAmphotericin B Antimykotikum
Faktorer som påverkar stabiliteten Lösningsmedel Ringer-laktatlösning Orsakar Nedbrytning
Oförenlig + Ringer-laktatlösning
InjektionOxytetracycline hydrochloride Antibiotikum
Faktorer som påverkar stabiliteten Lösningsmedel Ringer-laktatlösning Orsakar Nedbrytning
Oförenlig + Ringer-laktatlösning

  Mentions Légales