Τελευταία ενημέρωση :
26/10/2020
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 3300  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://www.em-consulte.com/article/706127/article/stability-study-of-amiodarone-hydrochloride-in-cap

Ερευνητικές ομάδες : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Rughoo L, Vigneron J, Zenier H, May I, Demor? B.
τίτλος : Stability study of amiodarone hydrochloride in capsules for paediatric patients using a high-performance liquid chromatography method.
αριθμός : Ann Pharm Fr ; 70, 2: 88-93. 2012

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΚάψουλαAmiodarone hydrochloride Αντιαρρυθμικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Σκόνη 10 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Σκόνη 60 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Σκόνη 100 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σκόνη 100 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σκόνη 60 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σκόνη 10 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σκόνη 10 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σκόνη 100 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σκόνη 60 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα

  Mentions Légales