Последно актуализиране :
15/06/2024
Библиография   Библиография 1820  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Oslo - The National Hospital (Rikshospitalet), The National Hospital Pharmacy
Автори : Braenden JU, Stendal TL, Fagernaes CB.
Заглавие : Stability of dopamine hydrochloride 0.5 mg/ml in polypropylene syringes.
Референция : J Clin Pharm Ther ; 28: 471-474. 2003

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride Кардиотонично средство
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 0,5 mg/ml 25°C Защита от светлина
7 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 0,5 mg/ml 4°C Защита от светлина
120 Ден

  Mentions Légales