Senaste uppdateringen :
26/09/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 1638  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Dublin - Saint James Hospital, Department of Pharmacy
Författare : O'Connell C, Sabra K, Scott K.
Titel : Stability of reconstituted ceftriaxone solution in polypropylene syringes.
Hänvisningar : Eur Hosp Pharm ; 2: 47-48. 1996

Evidensgrad : 
Evidensnivå B
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
Vattenförlust genom avdunstning 
Kommentarer : 
Ingen visuell undersökning
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter

Förteckning över substanser
InjektionCeftriaxone disodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Vatten för injektion 100 mg/ml 8°C Skyddas från ljus
13 Dag

  Mentions Légales