Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 1638  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Dublin - Saint James Hospital, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : O'Connell C, Sabra K, Scott K.
τίτλος : Stability of reconstituted ceftriaxone solution in polypropylene syringes.
αριθμός : Eur Hosp Pharm ; 2: 47-48. 1996

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Απώλεια νερού από εξάτμιση 
Σχόλια : 
Καμία οπτική επιθεώρηση
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησης

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 100 mg/ml 8°C Προστατεύετε από το φως
13 Ημέρα

  Mentions Légales