Poslední aktualizace :
26/09/2023
Odkazy   Odkazy 1454  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Hartford - Center for Anti-Infective Research and Development
Autor : Grant EM, Zhong MK, Ambrose PG, Nicolau DP, Nightingale CH, Quiniliani R.
Titul : Stability of meropenem in a portable infusion device in a cold pouch.
Référence : Am J Health-Syst Pharm ; 57: 992-995. 2000

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky A
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Stabilita stanovena s 95% původní koncentrace
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Žádná vizuální kontrola
Žádný komentář k produktům rozkladu

Seznamy
InjekceMeropenem Antibiotikum
Stabilita roztoků Nespecifikováno Chlorid sodný 0,9% 20 & 30 mg/ml 5°C Chráněno před světlem
24 Hodina

  Mentions Légales