Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 100  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Fremantle - Fremantle Hospital, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Plumridge RJ, Rieck AM, Annus TP, Langton SR.
τίτλος : Stability of ceftriaxone sodium in polypropylene syringes at -20, 4, and 20°C.
αριθμός : Am J Health-Syst Pharm ; 43: 2320-2323. 1996

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Ατελής διαχωρισμός του εσωτερικού προτύπου σε σχέση με το υπό μελέτη προϊόν ή τα προϊόντα αποδόμησής του, ή μη επαρκώς μελετημένα
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησης

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία Αύξηση Προκαλεί Αποδόμηση
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 100 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
180 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 100 mg/ml 20°C Προστατεύετε από το φως
5 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 100 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
40 Ημέρα

  Mentions Légales