Τελευταία ενημέρωση :
18/10/2017
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Καλώς ήλθατε στη Stabilis. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, δώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια infostab@stabilis.org
Βάσεις δεδομένων  
Βιβλιογραφία : 2175
Συστατικό : 785
Φαρμακολογική τάξη : 42
Σταθερότητα διαλυμάτων : 4828
Σταθερότητα σε μίγματα : 1033
Ασυμβατότητες : 2975
Εμπορική ονομασία : 1974
Νέα - Συστατικό  
Αντιεμετικό Ενέσιμο Azasetron 09/09/2017
Αντιεμετικό Ενέσιμο Ramosetron 09/09/2017
Αντιεμετικό Ενέσιμο Dolasetron 09/09/2017
Αντιφλεγμονώδες Πόσιμο διάλυμα Budesonide 29/08/2017
Βιταμίνη Πόσιμο διάλυμα Riboflavine 26/08/2017
Αντιεπιληπτικό Πόσιμο διάλυμα Pregabaline 26/08/2017
Αντιβιοτικό Πόσιμο διάλυμα Nitrofurantoin 26/08/2017
Λοιπά Πόσιμο διάλυμα Glutamine 26/08/2017
Αντιμουσκαρινικό Πόσιμο διάλυμα Atropine sulfate 26/08/2017
Διουρητικό Πόσιμο διάλυμα Acetazolamide 26/08/2017
 αντισπασμωδικές Πόσιμο διάλυμα Mebeverine hydrochloride 26/08/2017
Αντιεπιληπτικό Πόσιμο διάλυμα Topiramate 26/08/2017
Τοπικό αναισθητικό Στοματικό διάλυμα Lidocaine 26/08/2017
Ανοσοκατασταλτικό Αλοιφές Sirolimus 26/08/2017
που μειώνουν τα λιπίδια Πόσιμο διάλυμα Atorvastatine 24/08/2017
Ανοσοκατασταλτικό Οφθαλμικές σταγόνες Tacrolimus 23/08/2017
Θρομβολυτικό Ενέσιμο Dipyridamol 10/06/2017
Αντιεπιληπτικό Αλοιφές Gabapentine 06/06/2017
Αντικαταθλιπτικό Αλοιφές Amitriptyline 06/06/2017
Λοιπά Αλοιφές Baclofen 06/06/2017
Νέα - Βιβλιογραφία  
Ημερομηνία έναρξης
4016 Extended stability of the rituximab biosimilar CT-P10 in its opened vials and after dilution and storage in polyolefin bag. Ann Pharm Fr 25/09/2017
4007 Etude de la stabilité de la vancomycine à 40 mg/ml au cours d'une perfusion de 24 heures. Hopipharm Congress 2017-Nancy 11/08/2017
4008 Formulation et étude de stabilité de crèmes au sirolimus dosées à 0,1, à 0,25 ou à 0,5% m/m. Hopipharm Congress 2017-Nancy 11/08/2017
4003 Evaluation of the physicochemical and biological stability of reconstituted and diluted SB2 (infliximab). EJHP 31/07/2017
3999 Stability of Acetazolamide, Baclofen, Dipyridamole, Mebeverine Hydrochloride, Propylthiouracil, Quinidine Sulfate, and Topiramate Oral Suspensions in SyrSpend SF PH4. Int J Pharm Compound 28/07/2017
4001 Physical and Chemical Stability of Budesonide Mucoadhesive Oral Suspensions (MucoLox). Int J Pharm Compound 28/07/2017
3994 Stability of Alprazolam, Atropine Sulfate, Glutamine, Levofloxacin, Metoprolol Tartrate, Nitrofurantoin, Ondansetron Hydrochloride, Oxandrolone, Pregabaline, and Riboflavin in SyrSpend SF pH4 Oral Suspensions. Int J Pharm Compound 22/06/2017
3992 Formulation and charaterization of 0,1% rapamycin cream for the treatment of Tuberous Sclerosis Complex-related angiofibromas. Int J Pharm 01/06/2017
3988 Stability of tacrolimus ophthalmic solution. Am J Health-Syst Pharm 19/05/2017
3984 Compatibility of Ceftazidime-Avibactam, Ceftolozane-Tazobactam and Piperacillin-Tazobactam with Vancomycin in Dextrose 5% in Water. Hosp Pharm 16/05/2017
3985 Compatibilité physique entre médicaments injectables et nutrition parentérale pédiatrique : évaluation in-vitro. Hopipharm Congress 2017 - Nancy 16/05/2017
3978 Beyond-use dating of lidocaine alone and in two “magic mouthwash” preparations. Am J Health-Syst Pharm 06/05/2017
3980 Stability study of methotrexate in 0.9% sodium chloride injection and 5% dextrose injection with limit tests for impurities. Am J Health-Syst Pharm 06/05/2017
3981 Compatibility of dexamethasone sodium phosphate with 5-HT3 receptor antagonists in infusion solutions: a comprehensive study EJHP 06/05/2017
3983 Compounding and stability evaluation of atorvastatin extemporaneous oral suspension using tablets or pure powder. EJHP 06/05/2017
3977 Stability of Melphalan in 0,9% Sodium Chloride Solutions Prepared in Polyvinyl Chloride Bags for Intravenous Injection. Drugs R D 28/04/2017
3974 Stability of frozen 1% voriconazole eye drops in glass and in innovative containers. EAHP congress - Cannes 18/04/2017
3975 Stability of 50 and 100µg/0,1mL intraocular solutions of voriconazole at 2-8°C. EAHP congress - Cannes 18/04/2017
3976 Visual compatibility of blinatumomab with selected co-administrated drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 18/04/2017
3971 Development and Application of a High-Performance Liquid Chromatography Stability-Indicating Assay for Beyond-Use Date Determination of Compounded Topical Gels Containing Multiple Active Drugs. Int J Pharm Compound 10/04/2017
3969 Solubility and stability of Baclofen 3 mg/mL intrathecal formulation and its compatibility with implantable programmable intrathecal infusion systems. Neuromodulation 07/04/2017
3967 Physical compatibility of total parenteral nutrition and drugs in Y-site administration to children from neonates to adolescents. J Pharm Pharmacol 06/04/2017
3961 Stability of Alprostadil in 0.9% Sodium Chloride Stored in Polyvinyl Chloride Containers. Int J Pharm Compound 03/04/2017
3963 Stability of Extemporaneously Prepared Hydroxycarbamide Oral Suspensions. Int J Pharm Compound 03/04/2017
3964 Compatibilité du citrate de caféine injectable avec plusieurs autres médicaments. Pharmactuel 03/04/2017
3951 Antibiotic lock: In vitro stability of vancomycin and four percent sodium citrate stored in dialysis catheters at 37°C Hemodial Int 14/03/2017
3952 Antibiotic lock: In vitro stability of gentamicin and sodium citrate stored in dialysis catheters at 37°C. Hemodial Int 14/03/2017
3953 In vitro stability and compatibility of tenecteplase in central venous access devices. Hemodial Int 14/03/2017
3956 Prolonged Stability of Stored Vancomycin, Gentamicin, and Heparin for Use in the Antibiotic-Lock Technique. ASAIO Journal 14/03/2017
3958 A Dilute Solution of Vancomycin and Heparin Retains Antibacterial and Anticoagulant Activities . J Infect Dis 14/03/2017

Temps de calcul serveur : 117 millisecondes