Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Cytoprotektívum   Amifostine  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Amzuplar Mexiko
Chemophos India
Ethyol Austrália, Belgicko, Čile, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, India, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia, Venezuela
Falvin Mexiko
Naprofos India
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Amifostine     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný 50 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
3598
Údaje o stabilite od výrobcu

Sklo 0,9% chlorid sodný 50 mg/ml 25°C Nešpecifikované
6 Hodín
3598
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales