Cập nhật lần cuối :
10/08/2022
điện giải   Calcium gluconate  
Dạng tiêm
Dạng bôi da
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Bon-Ker Mexico
Calc GL Ý
Calcimusc Hungary
Calcio gluconato Colombia, Ecuador
Calcium gluconate injection Ả Rập, Ả Rập Saudi, Anh, Canada, Úc
Caltrex Iran
Gluconat de calciu Romania
Gluconate de calcium Pháp, Tunisia
Gluconato de calcio Argentina, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela
Quibicalcium Colombia
Suplecal Tây Ban Nha
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Calcium gluconate     
Không có dữ liệu

  Mentions Légales