Pēdējā atjaunošana :
16/06/2024
Analgētiķis   Butorphanol tartrate  
Injekcija
Šķīduma stabilitāte Maisījuma stabilitāte Stabilitāti ietekmējoši faktori Saderība Levadīšanas veids Literatūras saraksts Pdf
   Ķīmiskā uzbūve   

Oriģinālais nosaukums   Oriģinālais nosaukums     

Tirdzniecības nosaukumi ir apzīmējoši un palīgvielas var atšķirties dažādām valstīm un laboratorijām

Dolorex Francija
Torbugesic Francija

Stabilitāti ietekmējoši faktori   Injekcija   Stabilitāti ietekmējoši faktori : Butorphanol tartrate        
Nav datu

  Mentions Légales