Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Protinádorová liečba   Rituximab  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Mabthera Argentína, Austrália, Belgicko, Chorvátsko, Čile, Dánsko, Egypt, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Kolumbia, Luxembursko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Veľká Británia, Venezuela
Novex Argentína
Reditux Čile, Peru
Rigetuxer Mexiko
Rituxan Japonsko, Kanada, Spojené štáty Americké
Rituximab Nový Zéland
Rixathon Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia
Truxima Belgicko, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Španielsko, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Stabilita v zmesiach   Injekcia   Stabilita v zmesiach : Rituximab     
žiadne údaje

  Mentions Légales