Siste oppdatering :
10/07/2024
Antibiotika   Cefmetazole sodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Metafar Italia
Zefazone
Stabilitet i blandinger   Injeksjon   Stabilitet i blandinger : Cefmetazole sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Legemiddel Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml
Injeksjon   Cefmetazole sodium   
Injeksjon   Ranitidine hydrochloride 1 mg/ml
22°C-23°C
2 Tid
Lys 903
Bevisgrad A
Glass Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml
Injeksjon   Cefmetazole sodium   
Injeksjon   Ranitidine hydrochloride 1 mg/ml
22°C-23°C
4 Tid
Lys 903
Bevisgrad A
Ikke angitt Glukose 5 % 5 mg/ml
Injeksjon   Cefmetazole sodium   
Injeksjon   Famotidine 0,2 mg/ml
25°C
5 Dag
Ikke angitt 237
Bevisgrad B
Ikke angitt Glukose 5 % 5 mg/ml
Injeksjon   Cefmetazole sodium   
Injeksjon   Famotidine 0,2 mg/ml
4°C
7 Dag
Beskyttes mot lys 237
Bevisgrad B

  Mentions Légales