Τελευταία ενημέρωση :
15/09/2023
Αντιβιοτικό   Cefmetazole sodium  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Metafar Ιταλία
Zefazone
Τρόπος χορήγησης   Τρόπος χορήγησης :Cefmetazole sodium     
Voie
Ενδοφλέβια
Ενδοφλέβια έκχυση
Ενδομυϊκή

  Mentions Légales