Posledná aktualizácia :
15/09/2023
Protinádorová liečba   Aldesleukin  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Interleukina Čile
Proleukin Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Kanada, Kolumbia, Luxembursko, Mexiko, Nemecko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia, Venezuela
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Aldesleukin     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo Voda na injekciu 18 MUI/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
3635
Údaje o stabilite od výrobcu

Sklo Voda na injekciu 18 MUI/ml 30°C Nešpecifikované
48 Hodín
3635
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales