Son güncelleme :
08/05/2024
Antibiyotik   Cefoxitin sodium  
Enjeksiyon
Çözeltilerin stabilitesi Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Uyumluluk Uygulama yöntemi Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Ticari isim   Ticari isim     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Altraxitina Portekiz
Cefociclin İtalya
Cefox Brezilya
Cefoxit Brezilya
Cefoxitin Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Kanada
Cefoxitina Arjantin, Brezilya, İspanya, Kolombiya, Portekiz
Cefton Brezilya
Destrepen Yunanistan
Foxitin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan
Kefox Yunanistan
Mefoxil Yunanistan
Mefoxin Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hollanda, İtalya, Lüksemburg
Mefoxitin Almanya, Avusturya, İsviçre, Venezuela
Metaptyl İsveç
Renoxitin Büyük Britanya
Tifox İtalya
Uygulama yöntemi   Uygulama yöntemi :Cefoxitin sodium     
Voie
İntravenöz
İntravenöz infüzyon
Sürekli infüzyon
İntramüsküler

  Mentions Légales