Последно актуализиране :
08/02/2023
Хормон   Thiamazole  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Thiamazol Henning Германия
Стабилност на смеси   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на смеси : Thiamazole     
Няма данни

  Mentions Légales