Последно актуализиране :
08/02/2023
Хормон   Thiamazole  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Thiamazol Henning Германия

Фактори, повлияващи стабилността   Инжекция/Инжекционен   Фактори, повлияващи стабилността : Thiamazole        
Няма данни

  Mentions Légales