Последно актуализиране :
08/05/2024
Хормон   Thiamazole  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Thiamazol Henning Германия
Съвместимост   Инжекция/Инжекционен   Съвместимост : Thiamazole              
Няма данни

  Mentions Légales