Siste oppdatering :
29/11/2021
Antiarytmika   Flecainide acetate  
Injeksjon
Mikstur
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Almarytm Italia
Apocard Spania
Aristocor Østerrike
Flecaine Frankrike
Tambocor Australia, Belgia, De forente arabiske emirater, Finland, Irland, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Sveits, Tyskland
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Flecainide acetate     
Ingen opplysninger

  Mentions Légales