Последно актуализиране :
25/05/2022
Антиаритмик   Flecainide acetate  
Инжекция/Инжекционен
Орален разтвор
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Almarytm Италия
Apocard Испания
Aristocor Австрия
Flecaine Франция
Tambocor Австралия, Белгия, Германия, Ирландия, Люксенбург, нова Зеландия, Норвегия, Обединени арабски емирства, Финландия, Холандия, Швейцария

Фактори, повлияващи стабилността   Инжекция/Инжекционен   Фактори, повлияващи стабилността : Flecainide acetate        
Няма данни

  Mentions Légales