Cập nhật lần cuối :
22/01/2021
Thuốc giảm đau   Acetylsalicylic Acid  
Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Tương kỵ Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Viên nang
Tương kỵ   Viên nang   Tương kỵ : Acetylsalicylic Acid        
Không có dữ liệu

  Mentions Légales