Zadnji put ažurirano :
28/02/2024
Liste sazetaka   Liste sazetaka  

Ova stranica omogućuje cross-konzultacije stabilnosti podataka.

Stabilizacija rješenja
Stabilizacijski faktor
Kompatibilnosti
Način davanja lijeka
Način davanja lijeka
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Molekula Sredstvo za rastapanje Bibliografija
Inkompatibilan
Injekcija Haloperidol lactate 2 & 3 mg/ml
Natrijumklorid 0,45% 230

  Mentions Légales