Последно актуализиране :
11/08/2022
Съдържание    Съдържание   

Тази страница позволява кръстосана проверка на информацията за стабилност

Стабилност на лекарствени препарати
Фактори, повлияващи стабилността
Съвместимост
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Състав / молекула Разтворител Библиография
Незабавни валежиНесъвместим
Инжекция/Инжекционен Bumetanide
Sodium chloride 3% 3684
Незабавни валежиНесъвместим
Инжекция/Инжекционен Bumetanide
Sodium chloride 3% 3653

  Mentions Légales