Senaste uppdateringen :
11/08/2022
Sammanfattande listor   Sammanfattande listor  

Denna sida ger möjlighet till korsvis sökning av information om stabilitet

Stabilitet av läkemedel
Faktorer som påverkar stabiliteten
Kompatibilitet
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Substans Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Injektion Amikacin sulfate Glas Natriumklorid 0,45 % 0,25 & 5 mg/ml -15°C Skyddas från ljus
30 Dag
561
Injektion Amikacin sulfate Glas Natriumklorid 0,45 % 0,25 & 5 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
561
Injektion Amikacin sulfate Glas Natriumklorid 0,45 % 0,25 & 5 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
60 Dag
561
Injektion Amoxicillin sodium Silikonelastomer Natriumklorid 0,45 % 25 mg/ml 25°C Ej angiven
12 Timma
4211
Injektion Amoxicillin sodium Silikonelastomer Natriumklorid 0,45 % 25 mg/ml 4-8°C Ej angiven
24 Timma
4211
Injektion Avelumab Glas Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Injektion Avelumab Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Injektion Avelumab Polypropylen Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Injektion Avelumab Polyetylen Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Injektion Avelumab Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Injektion Azathioprine sodium Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 2 mg/ml 23°C Ljus
8 Dag
1260
Injektion Azathioprine sodium Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 2 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
16 Dag
1260
Injektion Caspofungin acetate Glas Natriumklorid 0,45 % 0.14 >> 0.47 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
48 Timma
1519
Injektion Caspofungin acetate Glas Natriumklorid 0,45 % 0.14 >> 0.47 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
1519
Injektion Caspofungin acetate Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 0.14 >> 0.47 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
48 Timma
1519
Injektion Caspofungin acetate Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 0.14 >> 0.47 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
1519
Injektion Co-trimoxazole Glas Natriumklorid 0,45 % 0,6/3,2 mg/ml 23-25°C Ej angiven
24 Timma
1197
Injektion Co-trimoxazole Glas Natriumklorid 0,45 % 1,6/8 mg/ml 23-25°C Ej angiven
24 Timma
1197
Injektion Eculizumab Ej angiven Natriumklorid 0,45 % 5 mg/ml 2-8°C Ej angiven
24 Timma
2348
Injektion Esmolol hydrochloride Glas Natriumklorid 0,45 % 10 mg/ml 23°C-27°C Ljus
7 Dag
204
Injektion Esmolol hydrochloride Glas Natriumklorid 0,45 % 10 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
7 Dag
204
Injektion Esmolol hydrochloride Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 10 mg/ml 23°C-27°C Ljus
7 Dag
204
Injektion Esmolol hydrochloride Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 10 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
7 Dag
204
Injektion Milrinone lactate Glas Natriumklorid 0,45 % 0,2 mg/ml 25°C Med eller utan ljus
72 Timma
366
Injektion Milrinone lactate Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 0,2 mg/ml 25°C Med eller utan ljus
72 Timma
366
Injektion Milrinone lactate Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 0,4 mg/ml 22°C-23°C Ljus
7 Dag
813
Injektion Milrinone lactate Spruta polypropen Natriumklorid 0,45 % 0,2 & 0,025 mg/ml 25°C Ej angiven
90 Dag
4216
Injektion Milrinone lactate Spruta polypropen Natriumklorid 0,45 % 0,2 & 0,025 mg/ml 4°C Ej angiven
90 Dag
4216
Injektion N-acetylcysteine Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 60 mg/ml 23-27°C Ljus
72 Timma
4639
Injektion Nalmefene Glas Natriumklorid 0,45 % 10 µg/ml 21°C Ej angiven
72 Timma
1477
Injektion Nalmefene Glas Natriumklorid 0,45 % 10 µg/ml 40°C Ej angiven
72 Timma
1477
Injektion Nalmefene Glas Natriumklorid 0,45 % 10 µg/ml 4°C Skyddas från ljus
72 Timma
1477
Injektion Nicardipine hydrochloride Glas Natriumklorid 0,45 % 0,1 mg/ml 25°C Skyddas från ljus
24 Timma
3614
Injektion Nicardipine hydrochloride Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 0,1 mg/ml 25°C Skyddas från ljus
24 Timma
3614
Injektion Nitroglycerin Glas Natriumklorid 0,45 % 0,2 & 0,4 mg/ml 18-27°C Ljus
28 Dag
1027
Injektion Nitroglycerin Glas Natriumklorid 0,45 % 0,2 & 0,4 mg/ml 25°C Ljus
30 Dag
1008
Injektion Nitroglycerin Glas Natriumklorid 0,45 % 0,2 & 0,4 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
30 Dag
1008
Injektion Nitroglycerin Glas Natriumklorid 0,45 % 0,2 & 0,4 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
28 Dag
1027
Injektion Nitroglycerin Polyolefin Natriumklorid 0,45 % 0,2 & 0,4 mg/ml 18-27°C Ljus
28 Dag
1027
Injektion Nitroglycerin Polyolefin Natriumklorid 0,45 % 0,2 & 0,4 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
28 Dag
1027
Injektion Posaconazole Ej angiven Natriumklorid 0,45 % 1 mg/ml 2-8°C Ej angiven
24 Timma
4380
Injektion Posaconazole Ej angiven Natriumklorid 0,45 % 2 mg/ml 2-8°C Ej angiven
24 Timma
4380
Injektion Remifentanil hydrochloride Ej angiven Natriumklorid 0,45 % 20 >> 250 µg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
3519
Injektion Terbutaline sulfate Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 0,03 mg/ml 25°C Ljus
7 Dag
448
Injektion Terbutaline sulfate Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 0,03 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
7 Dag
448
Injektion Trastuzumab emtansine Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % ? mg/ml 2-8°C Ej angiven
24 Timma
2990
Injektion Trastuzumab emtansine Polyolefin Natriumklorid 0,45 % ? mg/ml 2-8°C Ej angiven
24 Timma
2990
Injektion Treosulfan Glas Natriumklorid 0,45 % 50 mg/ml 25°C Ej angiven
46 Dag
1990

  Mentions Légales