Последно актуализиране :
21/10/2020
Съдържание    Съдържание   
Стабилност на разтвори
Стабилност на разтвори
Фактори, повлияващи стабилността
Фактори, повлияващи стабилността
Несъвместимости
Несъвместимости
Път на въвеждане
Път на въвеждане
[Cl-] Контейнер Концентрация Начин на приложение Помощно вещество Разтворител рН Състав Съхранение Температура Филтрация Предизвиква
< 0,3%
Еластомер
Етилен винил ацетат
Поливинил хлорид
Полиетилен
Полипропилен
Спринцовка поликарбонат
Стъкло
шприц полипропилен
10 mg / ml
80 mg/ml
> 0,25 mg / ml
Sodium chloride 0,9%
[ 0,5 mg / ml ]
[ 0.05 mg/ml ]
[ < 0,6 mg / ml]
[ >15,6 mg / ml ]
[<0.2 mg/ml]
Намалена концентрация
Намаляване
Увеличаване
Перисталтична помпа
ßphenylethylalcool
Аскорбинова киселина
Бензалкониев хлорид
Вода от чешма
Декстроза
Декстроза
Етанол
Желязо
Лактоза
Лимонена киселина
Мед
Натриев Бисулфит
Натриева сол на ЕДТА
Ораплюс® / Орасуит® (1:1)
Повидон К30
Поливинилов алкохол
Пропилен гликол
Салицилова киселина
Сорбитол
Съкроза
Унгвент Мерк®
Урея
Фенилживачен борат
Фруктоза
Хлорхидроксихинолин
Glucose 10%
Glucose 30%
Glucose 5%
NaCl 0,9% + антибактериално
NaHCO3
NaHCO3
Sodium chloride 0,45%
Sodium chloride 0,9%
Sodium chloride 3%
[Cl-]
Вода за инжекции
Вода за инжекции + антибактериално
Вода за инжекции +бактериостатично
Парентерално хранене (липидите безплатно)
Парентерално хранене (с липиди)
Ринтер лактат
2 < pH < 4
3 < pH < 7
3 < pH < 5
3,3 < pH <4,8
3,75 < pH < 4,5
4 < pH < 5
4 < pH < 6
4,5 < pH < 5,5
4.5 < pH < 7.3
5.2 < pH < 5.4
6 < pH < 7
6,5 < pH < 7,5
7 < pH < 11
7,5 < pH < 8
9 < pH < 11
PH 4.5
PH 5-6
PH < 5,5
PH < 4
PH < 5
PH < 5.6
PH < 6
PH < 7
PH < 9.9
PH = 3
PH = 3,5
PH = 4
PH = 5
PH = 6.5
PH = 7
PH > 4
PH > 5
PH > 6
PH > 8
PH > 9
PH >10
PH >7
Намаляване
Увеличаване
Защита от светлина
4°C
Натриев бикарбонат
Светлина
-20°C
20°C
25°C
37°C
40°C
4°C
> 25°C
> 30°C
>70°C
Намаляване
Поливинил хлорид
Увеличаване
Найлон
Абсорбция
Адсорбция
Намалена концентрация
Намалена стабилност
Преципитация
Разграждане
Разтваряне
Увеличена стабилност

  Mentions Légales